تماس با ما

شماره تماس

پست الکترونیک

آدرس کارخانه

مازندران – آمل – شهرک صنعتی جمشید آباد

شماره همراه مدیریت

مهندس احسان فضلی

احسان فضلی

مهندس بهروز خاکپور

بهروز خاکپور

در تماس باشید

ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما و ارسال نظر یا درخواست های خود می توانید از فرم ارتباط با ما استفاده نمایید تا پس از ارسال فرم ، درخواست شما پاسخ داده شود .

جهت درخواست تماس از طرف

مـاشـیـن ســازی بـزرگ آمــل 

و شماره‌ همراه‌ خود رادرج‌کنید

جهت درخواست تماس از طرف

مـاشـیـن ســازی بـزرگ آمــل 

و شماره‌ همراه‌ خود رادرج‌کنید