mba logo
  • ماشین سازی بزرگ امل
  • دستگاه فولکات با   چاپ عرض 41
  • ماشین سازی بزرگ آمل
  • دستمال سفره
  • ماشین سازی بزرگ آمل
  • دستگاه پرکن دوخت پلاستیکی
  • دستگاه دستمال کاغذی فول کات عرض41
  • ماشین سازی بزرگ آمل

ما را دنبال کنید

دستگاه بسته بندی جعبه چسبان

دستگاه بسته بندی جعبه چسبان

در صنعت سلولزی و تولید دستمال کاغذی، بسته بندی از  نقاط قوت یک تولیدکننده به شمار می آید.

دستگاه بسته بندی جعبه چسبان بعد از برش و تولید دستمال کاغذی روی دستگاه دستمال کاغذی فول کات قرار گرفته و در انواع مختلف دستگاه جعبه چسبان دستمال کاغذی ساده، دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی نیمه اتومات و دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی دستمال کاغذی پرکن چهارلازن تمام اتومات.

دستگاه بسته بندی چهارلازن دستمال کاغذی در دو نوع دستگاه چسب دستمال کاغذی سرد و دستگاه چسب دستمال کاغذی گرم موجود می باشد.

دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی جعبه ای با چسب سرد از چسب چوب موجود در بازار استفاده می نماید که برای تولیدکننده هزینه تولید کمتری نسبت به چسب گرم دارد.

دستگاه بسته بندی دستمـــال کاغذی جعبه چسبان در ابعاد : طول3متر، عرض7/0متر و ارتفاع8/0متر و با یک عدد موتورگیربکس5/1اسب ساخته می شود.

تیراژ تولید آن نیز متغیر از 000/10 جعبه تا 000/20 جعبه در یک شیفت کاری8ساعته می باشد

در صنعت سلولزی و تولید دستمال کاغذی، بسته بندی از  نقاط قوت یک تولیدکننده به شمار می آید.

دستگاه بسته بندی جعبه چسبان بعد از برش و تولید دستمال کاغذی روی دستگاه دستمال کاغذی فول کات قرار گرفته و در انواع مختلف دستگاه جعبه چسبان دستمال کاغذی ساده، دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی نیمه اتومات و دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی دستمال کاغذی پرکن چهارلازن تمام اتومات.

دستگاه بسته بندی چهارلازن دستمال کاغذی در دو نوع دستگاه چسب دستمال کاغذی سرد و دستگاه چسب دستمال کاغذی گرم موجود می باشد.

دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی جعبه ای با چسب سرد از چسب چوب موجود در بازار استفاده می نماید که برای تولیدکننده هزینه تولید کمتری نسبت به چسب گرم دارد.

دستگاه بسته بندی دستمـــال کاغذی جعبه چسبان در ابعاد : طول3متر، عرض7/0متر و ارتفاع8/0متر و با یک عدد موتورگیربکس5/1اسب ساخته می شود.

تیراژ تولید آن نیز متغیر از 000/10 جعبه تا 000/20 جعبه در یک شیفت کاری8ساعته می باشد