• دلسی پوینت تو پوینت
  • دستگاه فول کات
  • دستگاه دستمال کاغذی
  • نمایشگاه دستمال کاغذی
  • فول کات

دستگاه تولید دستمال رولی توالت عرض 132 نان استاپ

دستگاه تولید دستمال رولی توالت عرض 132 نان استاپ
حداکثر عرض کاغذ خام برای عرض 132
سرعت دستگاه از 0 تا 350 متر در دقیقه
سیستم کنترل صفخه لمسي رنگي ، سيستم PLC
نوع امباس 2 ست امباس براي حوله و توالت
سرعت اقتصادی دستگاه 250 متر در دقیقه
وزن دستگاه 3500 الی 4500 کیلو گرم
انبار لوله كر دستگاه داراي انبار لوله كر بوده كه به صورت اتوماتيك عمل مي نمايد
قطر محصول توليدي قطر لوله توالت توليدي قابل تغيير است