دستگاه دستمال کاغذی

آبان ۷, ۱۳۹۷

خط تولید دستمال کاغذی

در خط تولید دستمال کاغذی اپراتور فنی نقش مهمی را در راندمان تولید و بسته بندی دستمال جعبه ای ایفا می نماید.
آبان ۷, ۱۳۹۷

مواد اولیه دستمال کاغذی

مواد اولیه دستمال کاغذی در شرکتهای بسته بندی دستمال کاغذی بحث تولید دستمال کاغذی یا همان مواد اولیه دستمال کاغذی دو مقوله جدا از هم می […]
آبان ۷, ۱۳۹۷

دستگاه بسته بندی دستمال جعبه ای

دستگاه تولید و بسته بندی دستمال کاغذی جعبه ای که در امتداد دستگاه برش دستمال جعبه ای قرار دارد بر اساس نیاز تولیدکننده به نسبت دستگاه بسته بندی نیمه اتومات و دستگاه بسته بندی تمام اتومات قابل ساخت می باشد.
آبان ۷, ۱۳۹۷

ماشین تولید دستمال کاغذی

ماشین تولید دستمال کاغذی واژه ای از صنعت سلولزی می باشد که در کنار دستگاه تولید دستمال کاغذی در یک راستا قرار  دارند. انواع مختلف ماشین […]