mba logo
  • ماشین سازی بزرگ امل
  • دستگاه فولکات با   چاپ عرض 41
  • ماشین سازی بزرگ آمل
  • دستمال سفره
  • ماشین سازی بزرگ آمل
  • دستگاه پرکن دوخت پلاستیکی
  • دستگاه دستمال کاغذی فول کات عرض41
  • ماشین سازی بزرگ آمل

ما را دنبال کنید

دستگاه پرکن و دوخت پلاستیکی

دستگاه پرکن و دوخت پلاستیکی

کاربرد:جهت برش – دوخت پلی اتیلن و برای محصولات مانند رول های دستمال کاغذی کوچک و بزرگ در چیدمان های 2 تایی - 6 تایی- 12 تایی - 24 تایی -36 تایی و ... کاربرد دارد . این دستگاه بطور تخصصی جهت شرکت های تولید کننده دستمال کاغذی طراحی شده ولی برای کاربرد های دیگر نیز میتوان با تغیراتی در قسمتهای مختلف بر اساس نیاز مشتری تولید گردد.