• دلسی پوینت تو پوینت
  • دستگاه فول کات
  • دستگاه دستمال کاغذی
  • نمایشگاه دستمال کاغذی
  • فول کات

دلسی پوینت تو پوینت

دلسی پوینت تو پوینت
حداکثر عرض کاغذ خام برای عرض 55
سرعت تولید 2500 جفت در یک شیفت کاری 8 ساعته
سیستم کنترل صفخه لمسي رنگي ، سيستم PLC
نوع امباس 2 ست امباس براي حوله و توالت
ابعاد دستگاه طول 5 متر ، عرض 1/20 تر ، ارتفاع 2 متر
وزن دستگاه 1000 کیلو گرم