لطفا تا بارگذاری کامل منتظر باشید ...
0%

دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی

قیمت دستگاه دستمال کاغذی
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸
ماشین سازی بزرگ آمل
کانال دستگاه دستمال کاغذی
شهریور ۲, ۱۳۹۸

دستگاه تولید و بسته بندی دستمال کاغذی جعبه ای که در امتداد دستگاه برش دستمال جعبه ای قرار دارد بر اساس نیاز تولیدکننده به نسبت دستگاه بسته بندی نیمه اتومات و دستگاه بسته بندی تمام اتومات قابل ساخت می باشد.

دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی جعبه ای که در امتداد دستگاه برش دستمال جعبه ای قرار دارد براساس نیاز تولیدکننده به نسبت دستگاه بسته بندی نیمه اتومات و دستگاه بسته بندی تمام اتومات قابل ساخت می باشد.  

ماشین سازی بزرگ آمل

دستگاه بسته بندیدستمال جعبه ای باید مناسب یک تولیدکننده، قابل تنظیم باشد که تولیدکننده بتواند دستمال جعبه ای۱۰۰برگ، دستمال جعبه ای۲۰۰برگ و دستمال جعبه ای ۳۰۰برگ را با آن بسته بندی نماید.

دستگاه بسته بندیدستمال کاغذی مخصوص بسته بندی جعبه ای و یا همان کارتنی می باشد.

پاسخی بگذارید