• دلسی پوینت تو پوینت
  • دستگاه فول کات
  • دستگاه دستمال کاغذی
  • نمایشگاه دستمال کاغذی
  • فول کات

دستگاه بسته بندی جعبه ای

دستگاه بسته بندی جعبه ای
سرعت دستگاه 20 هزار پاکت در یک شیفت کاری 8 ساعته
سیستم کنترل صفخه لمسي رنگي ، سيستم PLC
نوع چسب گرم و سرد طبق سفارش مشتری
سرعت اقتصادی دستگاه 50 پاکت در دقیقه
وزن دستگاه 1000 کیلو گرم
انواع پاکت 100 برگ ،200برگ ، 300برگ و کوکتل