• دلسی پوینت تو پوینت
  • دستگاه فول کات
  • دستگاه دستمال کاغذی
  • نمایشگاه دستمال کاغذی
  • فول کات

ماشین سازی بزرگ آمل سازنده دستگاه های دستمال کاغذی

دستگاه تولید دستمال رولی توالت عرض 132 نان استاپ

دستگاه تولید دستمال رولی توالت عرض 132 نان استاپ

دستگاه بسته بندی جعبه ای

دستگاه بسته بندی جعبه ای

دلسی پوینت تو پوینت

دلسی پوینت تو پوینت

فول کات سیلندری

فول کات سیلندری

چاپ باریواندر عرض 120

چاپ باریواندر عرض 120

جیبی کوکتل

جیبی کوکتل

فول کات عرض 120

فول کات عرض 120

دلسی پوینت تو پوینت اتومات عرض 55

دلسی پوینت تو پوینت اتومات عرض 55

دستگاه بسته بندی جعبه چسبان

دستگاه بسته بندی جعبه چسبان